Hoe gaat een behandeling in zijn werk:

We maken een afspraak bij ons op de praktijk, of indien noodzakelijk bij u thuis. Een behandeling duurt ongeveer een half uur per keer. Bij de eerste afspraak vormen we een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten, door u eerst te onderzoeken en vragen te stellen. Op basis daarvan kunnen we samen met u een behandelplan opstellen. Dit is maatwerk. Wel werken we veel met vaste richtlijnen als basis, maar uiteindelijk is elk mens weer anders. Elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders.

Een belangrijk onderdeel van de behandeling is vaak oefentherapie. Deze is bedoeld om de bewegingsmogelijkheden van gewrichten te beinvloeden en spierkracht te vergroten. En ook om een betere houding aan te leren, een beter evenwicht te realiseren en soms om betere ademhalingstechniek te leren of te ontspannen. Als onderdeel van de behandeling doet u zelf oefeningen thuis. Deze worden toegespitst op uw situatie en mogelijkheden. Het gaat erom dat u zich ervan bewust wordt wat de beste manier van bewegen is en vertrouwen krijgt in uw lichaam.

Ter ondersteuning van de oefentherapie kunnen we ook gebruik maken van massage, mobilisatie en fysiotechniek. Wij geven preventief advies en voorlichting. Door gerichte begeleiding leert u voldoende en verantwoord te bewegen. Zo wordt u zich ervan bewust wat wel goed is en wat problemen veroorzaakt. Dit om herhaling of verergering van uw klachten te voorkomen. Daar bent u natuurlijk op lange termijn het meeste bij gebaat. Het doel is dat u weer zoveel mogelijk zelfstandig kunt doen. Het is belangrijk dat u zelf meewerkt aan het verminderen van uw klachten. Door oefeningen te doen. En gewoon goed aan te geven wat u voelt en uitleg te vragen wanneer iets niet duidelijk is. Goede communicatie tussen ons draagt bij aan uw herstel

Advies KNGF/RIVM Aanvang proces tijdens Corona maatregelen

Verricht telefonische of online triage voor alle nieuwe en bestaande patiënten. Bepaal of consult
‘op afstand’ effectief is. Onder het consult op afstand verstaan we: het behandelen van patiënten door middel van telefonische of digitale ondersteuning. Met een effectief consult bedoelen we behandeling die niet inboet aan kwaliteit als deze op afstand plaatsvindt. Bij nieuwe patiënten start je triage alleen wanneer er een indicatie voor paramedische behandeling is. Is een effectieve consult op afstand mogelijk?

a. Indiennee,vervolgtriage.
b. Indienja,startdebehandelingopafstand,ongeachtdepatiëntencategorie.

Als het consult ‘op afstand’ niet mogelijk is: bepaal de noodzaak voor het direct starten van paramedische zorg. De noodzaak om een consult direct te starten wordt bepaald op basis van een professionele afweging door de zorgverlener. Is een consult noodzakelijk?

 1. Indiennee,heroverweegdannogmaalsofeen‘opafstand’consultmogelijkis.
 2. Indienja,steldepatiëntdevolgendetriagevragen:
 • Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten ofbenauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
 • Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?a. Indien nee, als alle vragen met nee worden beantwoord valt de patiënt onder categorie groen. b. Indien ja, als tenminste 1 vraag met ja wordt beantwoord, valt de patiënt onder categorie rood.

  Categorie Groen

  Onder categorie groen vallen gezonde patiënten die geen klachten hebben of langer dan 2 weken klachtenvrij zijn van COVID-19. Onder deze groep valt ook de categorie patiënten met een verhoogd risico op een ernstig beloop van COVID-19**. Bij het consult van patiënten in categorie groen wordt het consult gestart rekening houdend met de algemene regels*, ongeacht of het consult plaatsvindt binnen of buiten de 1,5 meter.

  Categorie Rood

  Onder categorie rood vallen patiënten met symptomen passend bij COVID-19***, bewezen COVID-19 of het ontwikkelen van COVID-19*. Als de patiënt samenwoont met gezinsleden en/of huisgenoten met symptomen COVID-19***, of bewezen COVID-19, dan vallen deze onder categorie rood. Bij een consult met patiënten in categorie rood stel je de volgende vraag: Is er risico dat er irreversibele achteruitgang is bij het uitblijven van behandeling?

 1. Indiennee,stelbehandelinguit.
 2. Indienja,vindthetconsultplaatsindethuissituatiemetPBM(chirurgischmondneusmasker(type IIR), een bril of faceshield, en wegwerphandschoenen).page8image1618539056

Verantwoord opschalen paramedische zorg in de 1e lijn tijdens de coronacrisis

Algemene regels*

In situaties waar geen verhoogd risico op besmetting met corona bestaat en besloten wordt een behandeling te starten, moeten strikte hygiënemaatregelen worden gevolgd (ook door de patiënt):

 • Volg het hygiëneprotocol (bijlage 2)
 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je symptomen van COVID-19 hebt.
 • Stop de behandeling direct als een patiënt alsnog symptomen van COVID-19 heeft
 • Houd de frequentie van face-to-face behandelen zo laag mogelijk, combineer als dit mogelijk ismet behandeling op afstand.